فیلترهای آزمایشگاهی

محصولات شرکت فیلتراتک (Filtratech)

فیلترها یا کاغذهای صافی آزمایشگاهی، نقش بسیار مهمی در فرآیند جداسازی و تصفیه ایفا می کنند.

کاغذهای صافی برای اهداف مختلف در انواع مختلفی تولید می شوند. جنس فیلترها بسته به نوع ماده ای که فیلتر می شود متغیر می باشد.

شرکت فیلتراتک فرانسه به عنوان یکی از مشهورترین تولیدکنندگان فیلترها و کاغذهای صافی آزمایشگاهی و صنعتی قادر به ارائه محصولات متنوعی از قبیل: فیلترهای کمی و کیفی (فیلترهای اشلس)، فیلترهای غشایی(ممبران)، فیلترهای سرسرنگی، فیلترهای مایکروفیبر شیشه ای، انواع فیلترهای سلولزی،کاغذ کروماتوگرافی، کاغذهای شناساگر،کاغذهای آهک آزاد و کاغذهای بلین در سایزها، قطر منافذ و سرعت عبورهای مختلف می باشد.

شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر، به طبقه بندی محصولات فیلتراتک که در ذیل قابل مشاهده می باشد مراجعه فرمایید و یا کاتالوگ کامل محصولات را از بخش دریافت کاتالوگ در منوی اصلی دانلود نمایید.

نمایش یک نتیجه