الکتروفورز

محصولات شرکت Serva در زمینه الکتروفورز

الکتروفورز از شناخته شده ترین روش های آزمایشگاهی برای جداسازی بیومولکول ها است. این روش در سال 1807 توسط Reuss کشف شد. به طور کلی الکتروفورز فرآیند حرکت ملکول های باردار در داخل مایع تحت تأثیر یک میدان الکتریکی یکنواخت است. در این روش ذرات بر اساس اختلاف در سرعت حرکت درون یک شبکه متخلخل از یکدیگر جدا می گردند. در پایان، مولکول ها به صورت باندهای مجزا در قسمت های مختلف شبکه آشکار می شوند.
برخی از کاربردهای الکتروفورز:
– جداسازی مولکول های بزرگی چون پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک

– جداسازی مولکول های باردار کوچکتری نظیر قندها, اسیدهای آمینه، پپتیدها و …

– تعیین توالی DNA

– جداسازی ایمونوگلولولین، جداسازی هموگلوبین

– جداسازی ایزو آنزیم، آنزیم ها و …

– تحقیقات پزشکی در زمینه های بیوشیمیایی و بالینی و …
انواع الکتروفورز:
1- الکتروفورز موئینه (CE):  تکنیکی است که در آن از ولتاژ و فشار بالا در سراسر بافر پرشده با لوله های مویینه، برای رسیدن به حداکثر کارایی جداسازی استفاده می شود.

2- الکتروفورز ژلی (Gel Electrophoresis): از یک محیط نیمه جامد (ژل) به عنوان فاز ثابت استفاده می گردد. بر اساس نوع ژل به دو دسته زیر تقسیم می شود:

ژل پلی آکریل آمید(PAGE): دارای قدرت تفکیک بسیار بالا برای تفکیک پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک می باشد.
ژل آگارز (AGE): یک پلی ساکارید طبیعی است. زمانی که گرما داده شده و سپس سرد می شود به صورت جامد متخلخلی با خلل و فرج های نسبتاً بزرگ تبدیل می شود.

3- الکتروفورز کاغذی (Paper Electrophoresis): برای جداسازی مولکول های باردار کوچک مثل آمینواسیدها و پروتئین های کوچک استفاده می شود. همچنین این تکنیک برای تعیین نقطه ایزوالکتریک پروتئین ها استفاده شده و برای جداسازی سلول های خونی کاربرد دارد.

به دلیل توانایی بالا در جداسازی ماکرومولکول های بیولوژیکی باردار مثل پروتئین و اسید نوکلئیک، الکتروفورز به عنوان یک عامل کاربردی در تمامی زمینه های دانشگاهی و صنعتی و علوم زیستی استفاده می شود.

کمپانی Serva کلیه مواد و ملزومات مورد نیاز فرآیند الکتروفورز را با کیفیت عالی و خلوص با تولید می نماید و کیمیا زیست آزما به عنوان نماینده انحصاری این کمپانی، در اسرع وقت مواد مورد نیاز شما را تأمین و در اختیارتان قرار میدهد.

شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر، به طبقه بندی محصولات Serva در زمینه الکتروفورز  که در ذیل قابل مشاهده می باشد مراجعه فرمایید و یا کاتالوگ کامل محصولات را از بخش دریافت کاتالوگ مطالعه نمایید.

نمایش یک نتیجه