دریافت گواهی آنالیز محصولات کم لب

جهت دریافت گواهی آنالیز محصولات کم لب پس از خرید محصول با وارد کردن کد کالا و شماره سری ساخت یا بچ نامبر درج شده برروی لیبل محصول اقدام به دانلود فایل گواهی آنالیز نمایید.

برای شروع ابتدا با کلیک برروی لینک زیر وارد سایت شرکت کم لب شده و با واردکردن اطلاعات مربوطه ، اقدام به دریافت گواهی آنالیز ماده مورد نظر نمایید.

لینک به سایت شرکت کم لب

راهنمای تصویری دریافت گواهی آنالیز محصولات کم لب