سفارش ملزومات آزمایشگاهی

جهت سفارش مواد شیمیایی آزمایشگاهی، استانداردهای مرجع و کاغذهای صافی، فرم زیر را تکمیل نمایید.

کارشناسان این مجموعه پس از دریافت درخواست، در اسرع وقت نسبت به صدور اطلاعات فنی و پیش فاکتور اقدام نموده و در صورت دریافت تاییدیه کتبی از متقاضی و انجام امور مالی اقدام به صدور فاکتور و ارسال اجناس می نمایند.

  • فرم سفارش محصول

  • مشخصات محصول به صورت دقیق و ترجیحاً به لاتین درج شود.
  • اطلاعات تماس سفارش دهنده