استاندارد و گواهینامه ها

استانداردهای خط تولید یک کمپانی ضمانت کننده کیفیت محصولات تولیدی آن مجموعه می باشد. اینکه استاندارد تولید کننده از کدام سازمان جهانی دریافت شده باشد نیز از اهمیت زیادی برخوردار است .

محصولات کیمیا زیست آزما از آنجایی که همگی از برترین برندهای اروپایی می‌باشند و در فرآیند تولید موفق به اخذ استاندارد ها و اعتبار نامه های اروپایی و جهانی شده اند.

جهت دریافت اعتبارنامه ها می توانید با کلیک بر روی تصاویر، اعتبارنامه هر کمپانی را دریافت و بررسی نمایید.